Na początku nasza działalność oparta była na serwisie technicznym gaśnic, szkoleniach przeciwpożarowych i opracowaniach dokumentacji przeciwpożarowej. Współpraca odbywała się zaledwie z kilkoma szkołami i przedszkolami. W miarę rozwoju gospodarczego kraju, rozwijał się jednocześnie nasz zakres usług. Dzięki rzetelnej pracy i poważnemu indywidualnemu podejściu do powierzonych zadań, pozyskiwaliśmy nowych klientów. Podnosiliśmy kwalifikacje zawodowe i zdobywaliśmy coraz większe doświadczenia.

Obecnie zakres działalności obejmuje kompleksowe usługi w szerokim zakresie:

ochrony przeciwpożarowej
bezpieczeństwa i higieny pracy
ratownictwa medycznego
zabezpieczenia imprez i targów
czynna ochrona przeciwpożarowa
bierna ochrona przeciwpożarowa
Back to Top