OFERTA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • instrukcje technologiczno-ruchowe
 • instrukcje przeciwpożarowe stanowiskowe
 • instrukcje przeciwpożarowe obiektowe
 • instrukcje alarmowe
 • instrukcje obsługi urządzeń przeciwpożarowych
 • plany ewakuacji
 • scenariusze pożarowe
 • scenariusze ewakuacyjne
 • dokumentacja szkoleniowa
 • gaśnice proszkowe, -pianowe, -śniegowe
 • agregaty proszkowe, -pianowe, -śniegowe
 • samoczynne urządzenia gaśnicze
 • plany rozmieszczenia
 • przeglądy techniczne
 • konserwacje
 • legalizacje UDT
 • naprawy warsztatowe
 • ładowanie środkami gaśniczymi
 • złomowanie urządzeń
 • montaż
 • skrzynki hydrantowe
 • zawory hydrantowe
 • węże i prądownice
 • armatura wodna
 • plany rozmieszczenia
 • przeglądy techniczne
 • konserwacje
 • montaż
 • badania wydajności i ciśnień wykonywane certyfikowanym urządzeniem pomiarowym HYDRA 32
 • znaki ewakuacji
 • zamki ochrony przeciwpożarowej
 • lampy oświetlenia ewakuacyjnego
 • armatura wodna
 • plany rozmieszczenia
 • montaz na ścianach, wysięgnikach, podwieszeniach
 • pomiary oświetlenia ewakuacyjnego wykonywane certyfikowanym urządzeniem pomiarowym
 • centralki alarmowe
 • czujki, -przyciski rop
 • linie dozorowe, -kable
 • monitoring alarmu do Państwowej Straży Pożarnej
 • projekty techniczne
 • przeglady techniczne
 • konserwacje
 • montaż, wysterowanie, uruchomienie
 • szkolenia
 • centralki alarmowe
 • czujki, -przyciski rop
 • klapy dymowe, -okna, -pasma
 • napedy, -siłowniki, -chwytaki
 • systemy detekcji gazów toksycznych GAZEX
 • projekty techniczne
 • przeglady techniczne
 • konserwacje
 • montaż, wysterowanie, uruchomienie
 • drzwi pożarowe
 • bramy pożarowe
 • płyty ogniochronne
 • farby ogniochronne
 • masy pęczniejące
 • kołnierze i kasety ogniochronne
 • projekty techniczne
 • przeglady techniczne
 • konserwacje
 • montaż, wysterowanie, uruchomienie
 • instalacje tryskaczowe, zraszaczowe
 • instalacje gaśnicze serwerowni
 • instalacje gaśnicze lakierni
 • automatyczne linie samogaszace
 • projekty techniczne
 • przeglady techniczne
 • konserwacje
 • montaż, wysterowanie, uruchomienie
 • drewna i materiałów drewnopochodnych
 • tkanin, – wykładzin
 • dekoracji scenicznych
 • kabli energetycznych
 • stali i konstrukcji stalowych
 • wykonywanie zadań specjalisty ochrony przeciwpożarowej
 • opinie i ekspertyzy rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • audyty zagrożeń pożarowych
 • szkolenia przeciwpożarowe
 • ćwiczenia ewakuacyjne
 • ocena ryzyka pożarowego
 • uczestnictwo w komisjach pożarowo-technicznych
BHP
 • instrukcje bezpieczeństwa ogólnego
 • instrukcje technologiczno-ruchowe
 • instrukcje stanowiskowe
 • instrukcje pierwszej pomocy
 • instrukcje alarmowe
 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń
 • plany ewakuacji
 • scenariusze pożarowe
 • scenariusze ewakuacyjne
 • dokumentacja szkoleniowa
 • ocena ryzyka zawodowego
 • wydatek energetyczny
 • szacowanie ryzyka
 • szkolenie pracowników
 • programy naprawcze
 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe
 • instruktaże stanowiskowe
  • na stanowiskach robotniczych
  • na stanowiskach administracyjno-biurowych
  • na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
  • dla osób kierujących pracownikami
  • dla pracodawców
 • znaki bhp nakazu
 • znaki bhp zakazu
 • znaki bhp informacyjne
 • znaki bhp ostrzegawcze
 • lampy oświetlenia ewakuacyjnego
 • tablice budowlane
 • tablice adr
 • plany rozmieszczenia
 • montaż na ścianach, wysięgnikach, podwieszeniach
 • pomiary oświetlenia ewakuacyjnego wykonywane certyfikowanym urządzeniem pomiarowym
 • ochrona głowy
 • ochrona słuchu
 • ochrona wzroku
 • ochrona dróg oddechowych
 • ochrona kończyn
 • zestawy pierwszej pomocy
 • wyposażenie stanowisk pracy
 • projekty regulaminów przydziałów
 • projekty regulaminów użytkowania
 • szkolenia
 • odzież ochronna
 • odzież robocza
 • obuwie robocze
 • szafy ubraniowe
 • ochrona kończyn
 • wyposażenie stanowisk pracy
 • projekty regulaminów przydziałów
 • projekty regulaminów użytkowania
 • szkolenia
 • szelki bezpieczeństwa
 • uchwyty, chwytaki
 • linki i zawiesia
 • amortyzatory
 • hamulce
 • barierki, poręcze
 • projekty wyposażenia
 • projekty regulaminów użytkowania
 • centralki sterujące
 • detektory mediów toksycznych
 • detektoty co i lpg
 • projekty techniczne
 • przeglądy techniczne
 • konserwacje
 • montaż, wysterowanie, uruchomienie
 • wypadki przy pracy
 • wypadki w drodze do/z pracy
 • wypadki zrównane z wypadkiem przy pracy
 • postępowania powypadkowe
 • dokumentacja powypadkowa
 • konsultacje
 • wykonywanie zadań specjalisty bhp
 • opinie i ekspertyzy rzeczoznawcy bhp
 • audyty zagrożeń
 • ćwiczenia ratownicze
 • ocena ryzyka zawodowego
 • uczestnictwo w komisjach bhp
RATOWNICTWO MEDYCZNE
 • apteczki
 • zestawy ratownicze
 • punkty pierwszej pomocy
 • transport poszkodowanych
 • defibrylatory
 • opatrunki poparzeniowe
 • walizki adr
 • wyposazenie stanowisk pracy
 • projekty regulaminów przydziałów
 • projekty regulaminów użytkowania
 • szkolenia obsługi sprzętu
 • szkolenia wstepne
 • szkolenia okresowe
 • instruktaże stanowiskowe
 • ćwiczenia
 • szkolenia
 • instruktaże
 • znaki ratunkowe
 • znaki informacyjne
 • tasmy wygrodzeniowe
 • taśmy ostrzegawcze
 • znaczniki poszkodowanych
 • instrukcje ratownictwa – plansze
 • plany rozmieszczenia
 • montaż na ścianach, wysięgnikach, podwieszeniach
 • karetki pogotowia typ r
 • lekarze ratownictwa medycznego
 • ratownicy medyczni
 • ratownicy medyczni psp
 • pielęgniarki
 • plany zabezpieczenia medycznego
 • dyżury zespołów ratowniczych
 • punkty medyczne
 • szpitale polowe
 • patrole piesze
 • pokazy ratownictwa medycznego
ZABEZPIECZENIA IMPREZ I TARGÓW
 • kompleksowe zabezpieczenia imprez
 • od projektu do realizacji
 • opracowania dokumentacji zabezpieczenia
 • regulaminy imprez
 • posterunki przeciwpożarowe
 • posterunki ratownictwa medycznego
 • posterunki służb porządkowych
 • samochody ratowniczo-gaśnicze
 • karetki pogotowia typ r
 • rejestracja wizyjna imprez
 • płoty wygrodzeniowe
 • znaki bezpieczeństwa ewakuacji
 • znaki bezpieczeństwa ochrony ppoż
 • znaki bezpieczeństwa ratunkowe
CZYNNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 • automatyczne wykrycie pożaru już w fazie rozwoju
 • alarm pożarowy I i II stopnia w chronionym obiekcie
 • monitoring alarmu od Państwowej Straży Pożarnej
 • projekty techniczne
 • montaże
 • konserwacje
 • automatyczne wykrycie dymu pożarowego już w fazie rozwoju
 • automatyczne otwarcie okien klatek schodowych i odprowadzenie na zewnątrz toksycznych dymów
 • monitoring alarmu od Państwowej Straży Pożarnej
 • projekty techniczne
 • montaże
 • konserwacje
 • automatyczne wykrycie dymu pożarowego już w fazie rozwoju
 • automatyczne otwarcie okien klatek schodowych i odprowadzenie na zewnątrz toksycznych dymów
 • monitoring alarmu od Państwowej Straży Pożarnej
 • projekty techniczne
 • montaże
 • konserwacje
 • automatyczne wykrycie dymu pożarowego już w fazie rozwoju
 • wymuszenie mechaniczne odprowadzenie dymów pożarowych
 • monitoring alarmu od Państwowej Straży Pożarnej
 • projekty techniczne
 • montaże
 • konserwacje
 • automatyczne wykrycie dymu pożarowego już w fazie rozwoju
 • uruchomienie napędów i blokad drzwi i bram pożarowych
 • monitoring alarmu od Państwowej Straży Pożarnej
 • projekty techniczne
 • montaże
 • konserwacje
 • automatyczne wykrycie dymu pożarowego już w fazie rozwoju
 • automatyczne gaszenie pożaru
 • monitoring alarmu od Państwowej Straży Pożarnej
 • projekty techniczne
 • montaże
 • konserwacje
 • automatyczne wykrycie dymu pożarowego już w fazie rozwoju
 • automatyczne gaszenie pożaru
 • monitoring alarmu od Państwowej Straży Pożarnej
 • projekty techniczne
 • montaże
 • konserwacje
 • zbiorniki zapasu wody do celów gaśniczych
 • zestawy hydroforowe podnoszące ciśnienie wody do celów gaśniczych
 • instalacje hydrantowe wewnętrzne
 • projekty techniczne
 • montaże
 • konserwacje
BIERNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
  • szczeliny i dylatacje
  • przejścia instalacyjne stalowe
  • przejścia linii kablowych
  • przejścia instalacyjne żeliwne
  • przejścia instalacyjne PCV
  • ściany oddzieleń przeciwpożarowych
  • drzwi i bramy przeciwpożarowe
  • przeszklenia ogniowe
  • projekty techniczne
  • montaże
  • konserwacje
  • ścian
  • stropów
  • stali i konstrukcji stalowych
  • drewna i konstrukcji drewnianych
  • konstrukcji żelbetowych
  • kanałów wentylacyjnych
  • projekty techniczne
  • montaże
  • konserwacje
   Back to Top